Meie koolist

Kooli õppe- ja kasvatus põhimõtted


 Kooli moto: Juku õpib, Juhan teab

Juku õpib:

 •  kooli ruumides (ainekabinetid);  

 • õppereisidel (vastavalt ainevaldkondade kavades sätestatule);  

 • õpilaskonverentsidel (1 kord aastas);

 • ainepäevadel ja projektipäevadel (vastavalt kooli üldtööplaanis sätestatule);

 • õpilasvahetuses (1 kord aastas);

 •  õpetajad õpivad (vastavalt koolituskavas sätestatule).

 

Juhan teab: (õpilaste ja õpetajate motiveerimine vastavalt kooli kodukorras sätestatule)

 • „Lustnupp“ väljaselgitamine;

 •  „Aasta õpilase“ valimine;

 •  kiituskirjaga tunnustamine;

 •  olümpiaadidel osalemine;

 • konkurssidel osalemine;

 •  „Aasta õpetaja“ valimine.

 Kooli moto: Juku õpib, Juhan teab

Juku õpib:

 •  kooli ruumides (ainekabinetid);  

 • õppereisidel (vastavalt ainevaldkondade kavades sätestatule);  

 • õpilaskonverentsidel (1 kord aastas);

 • ainepäevadel ja projektipäevadel (vastavalt kooli üldtööplaanis sätestatule);

 • õpilasvahetuses (1 kord aastas);

 •  õpetajad õpivad (vastavalt koolituskavas sätestatule).

 

Juhan teab: (õpilaste ja õpetajate motiveerimine vastavalt kooli kodukorras sätestatule)

 • „Lustnupp“ väljaselgitamine;

 •  „Aasta õpilase“ valimine;

 •  kiituskirjaga tunnustamine;

 •  olümpiaadidel osalemine;

 • konkurssidel osalemine;

 •  „Aasta õpetaja“ valimine.