Meie koolist

Põhiväärtused


1) usalduslikud suhted: õpilane/õpetaja/lapsevanem tunnetab, et teda usaldatakse; õpilane/õpetaja/lapsevanem peab kinni kokkulepetest ja reeglitest; toimib koostöö, üksteise märkamine, toetamine, tunnustamine kõikidel tasanditel;

2) empaatia: valmisolek ja suutlikkus elada sisse partneri ootustesse, mõtetesse, tunnetesse, avatus teistsuguse ja uue suhtes; suutlikkus tunnistada oma vigu;

3) austus: õpilane/õpetaja/lapsevanem austab ja hindab oma tööd, hoolib endast ja teistest; õpilane/õpetaja/lapsevanem on teadlik, et võib eksida ning on valmis oma seisukohti revideerima;

4) keskkond: turvaline, tervislik, innovaatiline keskkond ning mitmekülgsed arenguvõimalused.

1) usalduslikud suhted: õpilane/õpetaja/lapsevanem tunnetab, et teda usaldatakse; õpilane/õpetaja/lapsevanem peab kinni kokkulepetest ja reeglitest; toimib koostöö, üksteise märkamine, toetamine, tunnustamine kõikidel tasanditel;

2) empaatia: valmisolek ja suutlikkus elada sisse partneri ootustesse, mõtetesse, tunnetesse, avatus teistsuguse ja uue suhtes; suutlikkus tunnistada oma vigu;

3) austus: õpilane/õpetaja/lapsevanem austab ja hindab oma tööd, hoolib endast ja teistest; õpilane/õpetaja/lapsevanem on teadlik, et võib eksida ning on valmis oma seisukohti revideerima;

4) keskkond: turvaline, tervislik, innovaatiline keskkond ning mitmekülgsed arenguvõimalused.