Meie koolist

Hoolekogu


Sirje Arro, kooli õpetajate esindaja;

Elle Hagala, vanemate esindaja;

Regina Kaljurand, vanemate esindaja;

Eve Kask, vanemate esindaja;

Janika Kivimägi, vanemate ja vilistlaste esindaja;

Ilmar Kütt, lasteaia vanemate esindaja;

Jaana Luts, õpilasesinduse esindaja;

Margus Metsma, Põltsamaa Vallavolikogu esindaja;

Ants Reinumägi, kooli toetavate organisatsioonide esindaja;

Lemmi Sarv, lasteaia õpetajate esindaja;

Kristi Sepri, lasteaia vanemate esindaja;

Merle Tänav, vanemate esindaja.

Sirje Arro, kooli õpetajate esindaja;

Elle Hagala, vanemate esindaja;

Regina Kaljurand, vanemate esindaja;

Eve Kask, vanemate esindaja;

Janika Kivimägi, vanemate ja vilistlaste esindaja;

Ilmar Kütt, lasteaia vanemate esindaja;

Jaana Luts, õpilasesinduse esindaja;

Margus Metsma, Põltsamaa Vallavolikogu esindaja;

Ants Reinumägi, kooli toetavate organisatsioonide esindaja;

Lemmi Sarv, lasteaia õpetajate esindaja;

Kristi Sepri, lasteaia vanemate esindaja;

Merle Tänav, vanemate esindaja.